Slavic Bridge

The project aims to promote the culture and art of the Slavic countries with support of educational institutions, museums and galleries. Thematic educational testing, which can do everyone who wants to, is dedicated to works of art created in the Slavic countries in different eras.

  • Slovensko

Majstrovské diela a významní kultúrni tvorcovia slovanských krajín

  • Polska

Arcydzieła i mistrzowie kultury krajów słowiańskich

Jednoetapowy test-erudycyjny  dla uczniów, studentów i nauczycieliogólnokształcących placówek edukacyjnych, placówek eduk...

  • Česko

Mistrovská díla a mistři kultury slovanských zemí

  • България

Шедьоври и майстори на културата на славянските страни

Едноетапен ерудит-тест за ученици, студенти и преподаватели наобразователни организации от средно общообразователно, средно пр...

  • Србија

Ремек дела и маjстори културе славенских земаља

  • Hrvatska

Remek djela i majstori kulture slavenskih zemalja